Jauns izdevums - Ceļvedis pa Lībiešu krastu!

03/22/2019

„Ceļvedis pa Lībiešu krastu” tapis ciešā sadarbībā ar lībiešiem un tas domāts ceļotājiem, kuriem interesē lībiešu kultūra un tradīcijas. Ceļvedī uzskaitīti galvenie ar Lībiešu krastu saistītie vēsturiskie notikumi, interesanti fakti, aprakstītas 23 vietas, kur var iepazīt lībiešu mantojumu, minēti svarīgākie ikgadējie notikumi, kā arī pievienota maza latviešu - lībiešu vārdnīca. 

 

Ceļvedis pieejams latviešu, angļu, vācu un igauņu valodās elektroniskā formātā šeit, kā arī  iespējams saņemt "Lauku ceļotāja" birojā Kalnciema ielā 40, Rīgā

 

 


Šo izdevumu finansē Igaunijas-Latvijas programma saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Mazās etniskās kultūras teritorijas kā tūrisma galamērķis". Projekts ietver četrus etniskos kultūras reģionus - Setu (Setomaa) un Kihnu Igaunijā, Lībiešu krastu un Suitu apgabalu Latvijā. Visi šie reģioni ir unikāli un unikāli savā etniskā kultūrā un vērtībās, un sauklis "Dzīvās tradīcijas: unikālas vienības" apvieno visus četrus reģionus, uzsverot to, ka katru reģionu katru dienu uztur vietējās unikālās tradīcijas.

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par ceļvedi, lūdzu, sazinieties ar "Lauku ceļotājs": tel. 67617600, e-pasts: lauku@celotajs.lv

Šīs publikācijas ir finansētas Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 

Šī ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


See other news ...