Pieslēgties

Aizsardzības veids "Dabas piemineklis"

Dabas piemineklis

Dabas piemineklis

Dabas pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība.

Vairāk par dabas pieminekļiem lasiet šeit.