Pieslēgties

Daba "Skatu vieta"

Skatu vieta

Skatu vieta

Ainaviski ceļu posmi, skati no pauguriem, pilskalniem, upju ielejām vai jūras krastiem.