Pieslēgties

Specializācija "Ar kājām"

Ar kājām

Ar kājām

Saimniecības apkārtnē ir pastaigām piemērota dabas un lauku vides teritorija, dabas, izziņas takas vai vienkārši pastaigu takas. Pieejami maršruti kājāmgājējiem, tie ir iezīmēti jeb marķēti ar dažādām norādēm. Saimnieks var būt par gidu pastaigās. Ja piedāvā pārgājienus dabā vairāku dienu garumā, dalībniekus pavada gids, kas pārzina apvidu, atbild par dalībnieku drošību un spēj sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. Iespēja piedāvāt tūristu mantu pārvešanu.

Kritēriji

  • Saimniecības apkārtnē ir pastaigām piemērota dabas un lauku vides teritorija, dabas, izziņas takas vai vienkārši pastaigu takas
  • Saimnieki paši ir izstrādājuši vai ir pieejami citu izstrādātie maršruti kājāmgājējiem
  • Pastaigu maršruti dabā ir iezīmēti jeb marķēti ar dažādām norādēm
  • Saimnieki var būt par gidu pastaigās
  • Saimnieki ir informēti un informē arī viesus par saudzīgu izturēšanos pret dabu un dabas aizsardzības noteikumiem attiecīgajā teritorijā.
  • Saimnieki pašu izveidotās dabas takas uztur kārtībā, un to stāvoklis nerada draudus viesu drošībai
  • Ja piedāvā pārgājienus dabā vairāku dienu garumā, dalībniekus pavada gids, kas pārzina apvidu (tai skaitā no dabas aizsardzības viedokļa), atbild par dalībnieku drošību un spēj sniegt pirmo medicīnisko palīdzību
  • Iespēja piedāvāt tūristu mantu pārvešanu