Vienojamies ar PVD par brīvdienu māju nereģistrēšanu

23.10.2011

Asociācija vienojās ar PVD, ka ir jāreģistrējas tikai ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem – t.i. tiem, kas piedāvā savā mītnē ēdināšanu, nevis pilnīgi visiem uzņēmējiem. Lauku ceļotājs līdz šī gada beigām plāno labot PVD vadlīnijas lauku tūrisma mītnēm, svītrojot iepriekšējo prasību par visu uzņēmumu reģistrēšanu PVD. 


Asociācija vienojās ar PVD, ka ir jāreģistrē tikai ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem – t.i. tiem, kas piedāvā savā mītnē ēdināšanu, nevis pilnīgi visiem uzņēmējiem. Esam saņēmuši skaidrojumu uz prasību reģionos reģistrēt brīvdienu mājas, kurās ir virtuve, no PVD un Zemkopības ministrijas, pēc tam, kad kopā ar Lauksaimnieku Organizācijas padomi, iesniedzām tiem savu vēstuli. Savā vēstulē ar uzsvērām, cik maz prasību ir brīvdienu mājām (self-catering cottages) citās Eiropas valstīs, pievienojot Eiropas lauku tūrisma asociācijas Eurogites apkopojumu par lielako valstu prasībām lauku tūrismā. Jācer, ka arī Latvijā reiz pievērsīsies atlaidēm mazajiem uzņēmumiem.

Lauku ceļotājs līdz šī gada beigām plāno labot PVD vadlīnijas lauku tūrisma mītnēm, svītrojot iepriekšējo prasību par visu uzņēmumu reģistrēšanu prasību PVD. Skatīt vadlīnijas te http://macies.celotajs.lv/publ/research/PVD_Vadlinijas_2011.pdf


Skatīt visas ziņas par "Likumi un normatīvie akti lauku tūrisma uzņēmējiem"

Skatīt citas ziņas ...