Projekta "MOST" otrajā gadā padarītie darbi

31.03.2022

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” ir viens partneriem projektā “Ilgtspējīga tūrisma modelis Centrālāzijā: spēju palielināšana, izpratnes veidošana, tehnoloģiju ieviešana” (MOST). Ir pagājis jau otrais projekta gads, kurā esam palīdzējuši Kazahstānai, Uzbekistānai un Tadžikistānai kļūt ilgtspējīgākām. Mūsu eksperts Juris Smaļinskis piedalījās semināros visās trijās valstīs, lai dalītos savās zināšanās par ilgtspējīgu tūrismu un dabai draudzīgu pārvaldību. Tāpat tajos tika runāts par mārketingu un komunikāciju ar klientiem. Juris piedalījās dažādu naktsmītņu un citu objektu apsekojumos gan pilsētās, gan ārpus tām. Kopā ar uzņēmējiem tika strādāts arī pie jaunām un ilgtspējīgām tūrisma produktu idejām – piemēram, Buhāras vecpilsētā Uzbekistānā tika organizēta plova gatavošanas meistarklase, lai popularizētu pilsētas kulināro mantojumu. Juris ir arī sniedzis intervijas gan Latvijas, gan Āzijas valstu medijiem par projektu un tā norisi.


Asociācijas eksperti piedalījās apaļā galda diskusijā “Globālie un reģionālie izaicinājumi zaļās ekonomikas attīstībai”. Tika sagatavoti vairāki darba dokumenti: par potenciālajām finansējuma iespējām gan ES, gan starptautiskā līmenī un par mārketinga atbalstu MVU visās trīs projekta valstīs. Sadarbībā ar partneriem tika sagatavots raksts par 1. projekta gadā padarīto un turpmāk plānoto, un tas tika publicēts gan projekta, gan programmas SWITCH-Asia mājaslapā. Tāpat mēs iesaistījāmies mārketinga aktivitāšu veidošanā un veidojām saturu gan “Lauku ceļotājs”, gan projekta interneta resursiem, kā, piemēram, mājaslapai un Facebook lapai.

ES finansētās SWITCH-Asia programmas MOST projekta mērķis ir veicināt jaunu un labi strukturētu ilgtspējīga tūrisma modeli Uzbekistānā, Tadžikistānā un Kazahstānā, kas var veicināt vietējās kultūras, mantojuma un tradīciju saglabāšanu un nostiprināšanu, vienlaikus aizsargājot arī apkārtējo vidi.


Skatīt citas ziņas ...