Tuvojoties skolēnu brīvlaikam, aicinām doties ekskursijās iepazīt vēsturi

17.10.2022

Kā labāk nokārtot vēstures kontroldarbu? Kāpēc vispār jāmācās vēsture? Kā mēs dzīvotu un kādā valodā runātu, ja Latvija nepastāvētu kā neatkarīga valsts? Skolotājiem nāk palīgā projekts „Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts”, aicinot klases ekskursijās uz vietām, kas stāsta par svarīgiem vēstures notikumiem. 


Militārā mantojuma tūrisma vietnē militaryheritagetourism.info vienkopus atrodamas militārā mantojuma vietas, kuras piedāvā apmeklējumu programmas skolu grupām, bet ne tikai – interesentu loks ir plašs. Tēmas ietver laika posmu no abu valstu izveidošanās līdz neatkarības atjaunošanai. 
Skolu ekskursijām veltīta jauna sadaļa militārā mantojuma tūrisma vietnē. Tajā apkopoti muzeji, bijušie militārie objekti un citas saistošas vietas, kuras piedāvā īpašas programmas skolu grupām, iedzīvinot vēstures stundās mācīto. Skolēni var iepazīt vēstures notikumus ne tikai stāstos un fotogrāfijās, bet arī iejusties vēsturiskās situācijās, izspēlējot tematiskas spēles ar dažādiem uzdevumiem telpās vai brīvā dabā. Programmas piemērotas dažādu vecumu skolēniem, un tās var izmantot gan atsevišķai ekskursijai, gan iekļaut plašākā maršrutā. 
Programmu klāsts aizvien tiek papildināts, ieskatam daži piemēri:

  • Ogres muzejs skolēniem piedāvā nodarbību „Reiz cīņās par Latviju”, iepazīstinot ar stāstu par Lāčplēša kara ordeni un ogrēniešiem – šī ordeņa kavalieriem. Nodarbības ieguvums – izpratne un zināšanas par mūsu valstij vēsturiski nozīmīgiem notikumiem un cilvēkiem, bez kuru drošsirdības nepastāvētu Latvijas valsts.
  • Olaines Vēstures un mākslas muzeja programma „Ceļojums laikā. 1919.” veltīta Lāčplēša dienas vēsturiskajiem notikumiem. Skolēni, aizceļojot uz 1919. gadu, iejutīsies divu pretinieku - Latvijas armijas un Bermonta karaspēka lomās. Izmantojot atbilstošu ekipējumu, viņi izveidos aizsargpozīcijas, dosies izlūkos, veidos slēpņus, lai nodarbības beigās noskaidrotu vēsturisko uzvarētāju. 
  • Karostas cietums Liepājā aicina uz spiegu spēli “Bēgšana no PSRS”, kurā piedalās divas komandas. Spēles ideja - dot iespēju dalībniekiem aktīvi līdzdarboties – domāt, meklēt, skriet, slēpties, pieņemt lēmumus, palīdzēt biedriem, izbaudīt sajūtas, ko nav viegli atrast mūsdienu sakārtotajā ikdienā. Spēle notiek Liepājā Ziemeļu fortos – pazemē un virszemē. 
  • Cēsu Vēstures un mākslas muzeja programma “Deficīts un Blats”. Skolēnu uzdevums – izmantojot dažādus avotus, iegūto informāciju salīdzināt, apkopot un izskaidrot vienaudžiem padomju laika atslēgas vārdus: deficīts, blats, perestroika, stagnācija. 

Vietu kontakti un piedāvāto programmu saraksts atrodams militaryheritagetourism.info/lv/events/programs.
Tuvākās ekskursijas vietas var meklēt arī pēc atrašanās vietas kartē militaryheritagetourism.info/lv/events/programs/map.

Militārā mantojuma tūrisma piedāvājums ar devīzi „Stipri vakar - brīvi šodien!” izveidots Latvijas un Igaunijas kopīgā projektā. Tas aicina iepazīt vietas, kurās risinājušies Latvijas un Igaunijas vēsturē nozīmīgi notikumi laikā no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā un abu valstu neatkarības iegūšanas 1918. gadā līdz tās atjaunošanai 1990./1991. gadā. Apmeklētājiem atvērtas vairāk kā 600 militārā mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā - muzeji, nocietinājumi, militārais aprīkojums, takas, bunkuri, cīņu vietas, militāras pilsētas, infrastruktūra, piemiņas vietas.  Okupācijas muzejā Rīgā atrodas projekta stends ar informācijas materiāliem.

 

"Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts (EST-LAT156)" projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...