Uzsākam darbu projektā "Pārmaiņu veidotāji. Inovatīvi biznesa modeļi radošajām nozarēm mazapdzīvotās vietās."

08.05.2023

Esam uzsākuši darbu projektā "Pārmaiņu veidotāji. Inovatīvi biznesa modeļi radošajām nozarēm mazapdzīvotās vietās." Tā mērķis ir sekmēt mazapdzīvotās vietās esošo alternatīvo kultūras un radošo vietu inovācijas, ilgtspējību un noturību, atklājot, testējot un ieviešot jaunus biznesa modeļus un auditorijas attīstības modeļus. Projektā kopā sanākuši partneri no četrām valstīm: Polijas, Zviedrijas, Itālijas un Latvijas.


Projekta komanda tikās 23. un 24. februārī, lai pārrunātu projekta gaitu. Tikšanās notika Zviedrijā, Dals Långed - vietā, kur strādā un darbojas viens no partneriem. Tās laikā tika izrunāti projekta vadības jautājumi, plānotās aktivitātes un plānotais grafiks darbu izpildei. Detalizētāk tika izrunāts pirmais lielais uzdevums - pētījums par alternatīvajām kultūras un radošajām vietām visās četrās partnervalstīs, to stiprajām un vājajām pusēm, vajadzībām, izaicinājumiem un labās prakses piemēriem. Pēc tam tiks izveidotas rekomendācijas un ieteikumi, lai organizētu pilottestus visās četrās projektā iesaistītajās valstīs.

Lai veiktu pētījumu un izdarītus secinājumus, ir plānotas intervijas ar 10 alternatīvām kultūras un radošām vietām katrā valstī. Tāpat ir izveidota tiešsaistes aptauja, lai gūtu vispārīgu priekšstatu par nozares situāciju partnervalstīs. Ja esat kultūras organizācija vai uzņēmums, būsim pateicīgi, ja aizpildīsiet šo aptauju.


Skatīt citas ziņas ...