Par elektroapgādes pārtraukumiem un ūdens līmeņa pazemināšanu Daugavā energobūvju remontdarbu laikā

24.05.2012

Informējam Jūs, ka 21.05.12. Ekonomikas ministrijā notika asociācijas „Lauku ceļotājs”, AS „Latvenergo”, AS „Sadales tīkls” un Ekonomikas ministrijas pārstāvju tikšanās, kuras laikā tika apspriesti lauku tūrisma uzņēmējiem aktuāli jautājumi, kas saistīti ar elektroapgādes pārtraukumiem un ar ūdens līmeņa pazemināšanu Daugavā energobūvju remontdarbu laikā. 


Tika panākta vienošanās par sekojošiem jautājumiem:

  • Par plānotajiem elektroapgādes atslēgumiem AS „Sadales tīkls” klientus informē vismaz 5 dienas iepriekš, bet, ja klients pieteicies AS „Sadales tīkls” informācijas saņemšanai ar SMS vai e-pastu, tad informāciju par plānotajiem elektroenerģijas atslēgumiem klients saņem vēl vidēji 3-4 dienas ātrāk. Atsevišķos gadījumos, kur tas tehniski ir iespējams, pēc klientu iesnieguma saņemšanas AS „Sadales tīkls” plānotos elektroenerģijas atslēgumu laikus var mainīt. Lai pieteiktos informācijas saņemšanai ar SMS un reģistrētu savu mobilā tālruņa numuru, jāsūta SMS ar tekstu REG un Jūsu Latvenergo līguma Nr. (piemērs: REG 1002003000) uz numuru 8800. Mobilā tālruņa numuru var reģistrēt arī pašapkalpošanās portālā www.e-latvenergo.lv sadaļā Klienta informācija vai zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru 80200400.
  • AS „Sadales Tīkls” mājas lapā www.st.latvenergo.lv atrodama Elektroapgādes Atslēgumu Karte, kurā attēlota informācija par plānotajiem un avārijas elektroapgādes atslēgumiem uz konkrēto dienu. Tiešā saite šeit.
  • Par lielu publisku pasākumu/svētku rīkošanu iespējams informēt AS „Sadales tīkls” pa e-pastu st@sadalestikls.lv , tādejādi nodrošinot AS „Sadales tīkls” ar informāciju, kas ļautu efektīvāk plānot bojājumu novēršanas prioritātes lielu atslēgumu (bojājumu) gadījumos.
  • AS „Sadales tīkls” apņemas savu iespēju robežās nodrošināt pārvietojamos ģeneratorus bērnu nometnēm plānoto atslēgumu laikā, ja ir savlaicīgi saņemta informācija par nometnes norises vietu un laiku.
  • Lai pilnībā nodrošinātos pret elektroapgādes piegādes pārtraukumu radītajiem zaudējumiem, pasākumu organizatoriem ieteicams sazināties ar uzņēmumiem, kas izīrē, uzstāda un apkalpo ģeneratorus, vai iegādāties ģeneratoru pašiem.
  • Rīgas HES remontdarbu dēļ plāno regulāri pazemināt ūdens līmeni par 0.8m (pieļaujamais ūdens līmenis ūdenskrātuve šajā periodā ir17,00 m) 2012. gada vasarā un nākamajos trīs gados laika posmā no 1. augusta līdz 15. septembrim. Lauku tūrisma uzņēmējiem ieteicams laicīgi brīdināt klientus, ievietojot informāciju savās mājas lapās. Lai arī peldēties Daugavā šajā laikā vietām nav iespējams, tam ir citas priekšrocības, ko var uzsvērt saviem klientiem - ir iespēja apskatīt citkārt neredzamus objektus – salas, drupas, kas tiek atsegtas pazeminoties ūdens līmenim, utt.
  • Turpmākajos gados plānoti remontdarbi Pļaviņu HES, kā arī Ķeguma HES un Rīgas HES, pazeminot ūdens līmeni Daugavā ārpus atļautajiem līmeņiem. Par tiem pusgadu iepriekš tiks ziņots mājas lapā www.latvenergo.lv.
  • Aicinām Lauku ceļotāja biedrus ziņot Asociācijas birojam par saviem plānotājiem nozīmīgiem pasākumiem šajā gadā pa e-pastu lauku@celotajs.lv līdz 1.06.2012, lai mēs iesniegtu kopējo sarakstu AS „Latvenergo” un AS „Sadales Tīkls”. Tad enerģētiķi var rēķināties ar saviem klientiem nozīmīgiem datumiem un plānot darbus, veicot pēc iespējas mazāku tādu elektrības atslēgumu skaitu, kas ierobežo būtisku pasākumu norisi. Saimnieki arī paši var paziņot par saviem liela mēroga pasākumiem AS „Sadales Tīkls” pa e-pastu st@sadalestikls.lv 

Sanāksmi vadīja Marina Paņkova, EM Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Tūrisma nodaļas vadītāja, piedalījās Asnāte Ziemele, „Lauku ceļotāja” valdes priekšsēdētāja Rota Šņuka, EM Enerģētikas departamenta direktora vietniece, Dainis Dravnieks, EM Enerģētikas departamenta Enerģijas tirgu nodaļas vecākais referents, Indra Niedrīte, EM Enerģētikas departamenta Enerģijas tirgu nodaļas vecākā referente, Dzintars Ostaņēvičs, AS „Latvenergo” Daugavas HES direktors, Armands Staltmanis, AS „Sadales tīkls” Ekspluatācijas departamenta vadītājs, Raimonds Skrebs, AS „Sadales tīkls” valdes loceklis.


Skatīt citas ziņas ...