LAD izsludina projektu konkursu tūrisma atbalstam

19.12.2012

Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis projektu konkursu pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana". Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 28.janvāra līdz 2013.gada 28.februārim.
Vairāk informācijas Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/dec/pazinojums-par-projektu-iesniegumu-pienemsanas-kartu-es-elfla-un-lap-pasakumam-turisma-aktivitasu-veicinasana/ .


Atbalsta pretendents var būt zemnieku saimniecība, fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, kā arī komersants.

Projekts var tikt īstenots jebkurā Latvijas teritorijā, izņemot: republikas pilsētas un pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, un novadus, kas robežojas ar Rīgas pilsētas teritoriju.

Tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

- esošo tūristu mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām visā kompleksā kopumā) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana; atbalsta intensitāte - 40% no kopējām izmaksām

- esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana; atbalsta intensitāte - 40%

- esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana; atbalsta intensitāte - 40%

- tūrisma pakalpojumu dažādošana; peldvietu labiekārtošana, aktīvo atpūtas taku un tiltiņu, dabas atpūtas parku, rotaļlaukumu, atrakciju, zirgu izjāžu laukumu, veloceliņu, ūdenstūrisma apmetņu vietu izveide vai labiekārtošana, infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, pamatlīdzekļu iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanai, sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība; atbalsta intensitāte - 50 %

    -  investīcijas vides aizsardzības un energoefektivitātes palielināšanai tūristu mītnē; atbalsta intensitāte- 50%

Tiek atmaksātas šādas  izmaksas:

- būvniecības, rekonstrukcijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas,

- būvmateriālu iegādes izmaksas,

- pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, lai nodrošinātu attiecīgās aktivitātes īstenošanu;

 - vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu un konsultantu honorārs, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu izmaksas)

 

Ja jums nepieciešams padoms projekta sagatavošanā, iesakām sazināties ar Inesi Kukli (tālr. 29119797, inesekukle@inbox.lv), brīvdienu mājas "Zābaciņi" saimnieci, projektu vadītāju un "Lauku ceļotāja" biedru. Ineses pieredze projektu gatavošanā sākās ar projektu savai brīvdienu mājai, kas veiksmīgi ir realizēts, vēlāk palīdzot projektu rakstīšanā arī citiem.


Skatīt citas ziņas ...