30.04.2010

30.04.2010

Dvietes apkārtnes ainava, salīdzinoši ar aprīļa vidū redzētajiem paliem (sk. tālāk), ir būtiski mainījusies, taču vēl joprojām applūdušas ir samērā plašas teritorijas. Ūdeņiem krītot, vietām ir saglabājušies nelieli noslēgti ezeriņi un ūdens lāmas. Dvietes lejtecē atpūšas lieli zosu bari. Līdz nepazīšanai ir mainījusies Munču tilta apkārtne, kas tagad ir pilnībā atbrīvojusies no ūdens (sk. video šeit un tālāk – pie 13.04.2010. ziņām).

 


Skatīt visas ziņas par "Dvietes palu ziņas"

Skatīt citas ziņas ...