16.- 22.04.2010

24.04.2010

Pēdējo septiņu dienu laikā ūdens krities par aptuveni 1 m un plūdu ieskautā ainava ir ievērojami mainījusies. Pļavās, no kurām ir atkāpies ūdens, tagad barojas dažādas bridējputnu sugas un migrējošās zosis. Tagad ar sausām kājām var nokļūt pie putnu vērošanas torņa Skuķu ezera krastā. Potenciālajiem laivotājiem vēl palikusi kāda nedēļa laika ...


Skatīt visas ziņas par "Dvietes palu ziņas"

Skatīt citas ziņas ...