25.03.2010

25.03.2010

Kamēr Jelgavas apkārtne un Zemgales līdzenums slīgst palu ūdeņos (Lielupes baseins, kur daudzu upju sākums ir Lietuvā – vairāk uz dienvidiem), Dvietes senlejā (Daugavas baseins) palu nav. Temperatūra Dvietes pusē šonakt turējās ap 0° C.


Skatīt visas ziņas par "Dvietes palu ziņas"

Skatīt citas ziņas ...