Piekrastes apbūves vadlīniju prezentācija

02.09.2011

9.septembrī Papes Ķoņu ciemā, Rucavas novadā notika Lauku ceļotāja un vadošo Latvijas arhitektu izstrādāto "Jūras piekrastes raksturīgās apbūves principi, apbūves reģionālās īpatnības, vadlīnijas jaunas apbūves veidošanai" prezentācija un kultūras mantojuma karoga pacelšana Mikjāņu sētā. Fotogalerijā bildes no pasākuma.

Ar Piekrastes apbūves vadlīniju dokumentu var iepazīties šeit.


Vadlīniju autors ir arhitekts Jānis Saknītis, un pie to sagatavošanas piedalījās: arhitekti Juris Dambis, Egons Bērziņš, Pēteris Blūms, Zaiga Gaile, Jānis Lejnieks, Ieva Zībārte, Liene Griezīte, Karīna Jansone, Arnis Dimiņš un vēsturnieks Ervins Vēveris. Vadlīnijas izstrādātas sadarbībā ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Latvijas Arhitektu savienību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti. Vadlīnijas šobrīd tiek diskutētas ar Latvijas Pašvaldību savienību un Piekrastes pašvaldībām.

Vadlīnijas plānotas kā brīvprātīgs, publiski pieejams dokuments, aprakstot vispārējus apbūves principus piekrastē. Tie ir ieteikumi esošajiem un jaunajiem zemes īpašniekiem vai pircējiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem konkrētajā teritorijā ar rekomendāciju lietot apbūves elementus savai mājvietai, uzņēmējdarbībai utt., lai tie uzturētu un/vai atjaunotu teritorijai raksturīgo.


Skatīt citas ziņas ...