Pieslēgties

Elektroniskā grāmata “Zaļā sertifikāta” padomi un praktiskie piemēri lauku tūrisma uzņēmējiem.

06.01.2020

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu klajā nācis praktisks un ar piemēriem no uzņēmējdarbības vides raksturots „Zaļā sertifikāta” kritēriju skaidrojumu grāmata elektroniskā formātā. Tas domāts lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri vēlas saimniekot videi draudzīgi un savu zaļo praksi izmantot arī kā mārketinga priekšrocību, piedāvājot „Zaļās brīvdienas” – atpūtu videi un cilvēkam draudzīgā vidē, kur viesi var ne tikai baudīt ērtības, bet arī īstenot savu zaļo pārliecību ikdienas paradumos. Tas ietver gan tādas praktiskas lietas kā resursu saudzēšanu, atkritumu šķirošanu, gan dabas vērtību un vietējās dzīves iepazīšanu, vietējās virtuves baudīšanu. 

Lai iegūtu Zaļo sertifikātu, nepieciešams novērtēt tūrisma mītnes atbilstību noteiktiem kritērijiem, kuru skaidrojumi ir atspoguļoti grāmatas 11 nodaļās.


„Zaļā sertifikāta” kritēriju skaidrojumi ietver vairākas tūrisma uzņēmuma darbības praktiskās jomas, konkrēti norādot videi draudzīgas rīcības iespējas katrā no tām, pieejamas Latvijas situācijā: Dabas resursu aizsardzības vīzija, sadarbība, vispārīgie jautājumi; Enerģijas resursu racionāla izmantošana; Ūdens resursu racionāla izmantošana; Atkritumu apsaimniekošana; Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu racionāla izmantošana; Videi un cilvēka veselībai bīstamu vielu un materiālu lietošanas ierobežojumi; Transporta pakalpojumi; Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi; Vides izglītība, informācijas aprite un komunikācija, videi draudzīgas aktivitātes un produkts; Bērnu un personu ar īpašām vajadzībām intereses; Pagalms un apstādījumi. 

Elektroniskā grāmatas versija lejupielādējama: https://www.celotajs.lv/lv/p/view/ZalaSertifikataKriteriji

Zaļā sertifikāta saimniecību vērtēšana notiek ar LVAF atbalstu.


Skatīt citas ziņas ...