News

Skatīt ziņas tikai par Naktsmītnēm Ceļojumiem Profesionālās

News

22. decembrī Nursultanā, Kazahstānā, kā arī tiešsaistē norisinājās apaļā galda diskusija par tēmu "Vides sertifikācijas procedūras un ilgtspējīgas tūrisma pārvaldības jautājumi - izaicinājumi un gaidas valsts līmenī". Tās mērķis bija stiprināt dialogu starp uzņēmējiem un valsts struktūrvienībām par ilgtspējīga tūrisma attīstību Kazahstānā. Piedalīties diskusijā tika aicināti centrālo un reģionālo valsts struktūru, augstākās izglītības iestāžu, asociāciju, viesnīcu un ceļojumu firmu pārstāvji.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...2020. gada 11. decembrī Latvijas Tūrisma forumā tika apbalvoti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotā konkursa "Jaunais tūrisma produkts 2020" laureāti. Pirmo vietu ieguva Vidzemes plānošanas reģiona pieteiktais tūrisma produkts – garās distances pārgājienu maršruts Mežtaka.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Saskaņā ar 2020. gada 12. novembra un 9. decembra "Zaļā sertifikāta" novērtējuma komisijas lēmumu, vides kvalitātes zīme "Zaļais sertifikāts" tika piešķirta vai pagarināta 23 lauku tūrisma saimniecībām.

„Zaļais sertifikāts” pārstāv dabas vērtības lauku tūrismā, un atpūta dabā šobrīd ir īpaši aktuāla. Lai arī lauku tūrisma uzņēmēji patreiz ir nogaidīšanas režīmā, darbs turpinās, lai, situācijai uzlabojoties, varētu no jauna sniegt pilnvērtīgu „Zaļo brīvdienu” piedāvājumu.

Tieši „Zaļais sertifikāts” pirms aptuveni divdesmit gadiem lauku tūrisma uzņēmumos ienesa tobrīd jaunas un neparastas, bet nu jau tik pašsaprotamas lietas – atkritumu šķirošanu, ūdens un elektrības taupīšanu, beziepakojuma pārtiku, videi draudzīgus mazgāšanas līdzekļus. Šodien ikviens var atpūsties laukos, saglabājot savus zaļā dzīvesveida ikdienas paradumus. Turpinot attīstību, „Zaļā sertifikāta” saimniecības ievieš jauninājumus un šobrīd aktuālākie ir saules paneļu uzstādīšana, uzlādes iespēju piedāvājums elektro auto, dabas maršruti un savstarpēja sadarbība, lai zaļās brīvdienas viesiem kļūtu interesantākas.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Latvijas pašvaldību savienība sniedza atbildi par iespēju pašvaldībām lemt par iespēju piešķirt atvieglojums nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

Andras Feldmanes, Padomniece uzņēmējdarbības jautājumos atbilde:

5.pants. Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

(4) Atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. To nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus. Ja minētās regulas 3.panta 2.punktā noteiktais de minimis atbalsta apmērs tiek pārsniegts, pašvaldībai pirms nodokļa atvieglojuma piešķiršanas ir jāsaņem Eiropas Komisijas lēmums par individuālā atbalsta projekta atbilstību Līgumam par Eiropas Savienības darbību.

 

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Ārkārtas situācijas laikā "Lauku ceļotāja" birojā apmeklētāji netiek pieņemti. Ja nepieciešama dokumentu vai paciņu nodošana vai saņemšana, to iepriekš saskaņojiet zvanot pa tālr. 26433316 (no 9:00-17:00, darba dienās).


VID uzsāks pieteikumu pieņemšanu dīkstāves atbalstam un atbalstam algu subsīdijai

Lai palīdzētu tautsaimniecībā aktīvajiem iedzīvotājiem Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu laikā, Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus[1], paredzot atbalsta pasākumus darbinieku atlīdzību, kā arī pašnodarbināto un patentmaksātāju ienākumu kompensēšanai. Atbalsta izmaksu nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un pieteikumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) varēs iesniegt, sākot no 1. decembra.

Laikā no ārkārtējās situācijas pirmās dienas, 9. novembra, līdz nākamā gada 9. janvārim uzņēmējiem būs pieejams atbalsts to dīkstāvē esošajiem darbiniekiem, kā arī algas subsīdija tiem darbiniekiem, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ strādā nepilnu darba laiku. Savukārt pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem būs pieejams atbalsts par dīkstāvi.

Atbalstu par dīkstāvi var saņemt, darbojoties jebkurā nozarē, ja ienākumu kritums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ienākumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī (mēnešos, kuros ir notikusi darbība), ir vismaz par 50 %. Savukārt, lai saņemtu atbalstu algu subsīdijai, ieņēmumu kritumam jābūt vismaz 20 % apmērā.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Paldies "Lauku ceļotāja" biedriem par aktīvu iesaisti asociācijas virtuālajā sapulcē š.g. 24. novembrī tiešsaistēs platformā Microsoft Teems.

Mūsu dienas kartībā bija:

"Lauku ceļotāja" e-avīze, 2020. gada rudens - par aktualitātēm asociācijā un nozarē.
 

Vēlot visiem spēku un veselību,
Jūsu "Lauku ceļotājs"
 


Tūrisma nozares pārstāvji Krīzes vadības komitejā apkopojuši šobrīd pieejamo informāciju par atbalsta pasākumiem krīzes skartajiem uzņēmumiem. Šobrīd noteikumi ir apstiprināti valdībā un nosūtīti saskaņojumam uz Eiropas Komisiju (atbildes laiks paradzams ~4. decembrī), kas varēs sākt pieteikšanos. Šoreiz atbalsta izmaksa paredzama veikt rekordātri - 5 darba dienu, administrēšanu veiks VID, iespējams ar LIAA palīdzību. Lūdzu, ņemt vērā, ka šoreiz svarīgi ir jūsu uzņēmējdarbībai reģistrētais NACE kods. Zemāk īsais ir NACE kodi saraksts, kam paredzēts atbalsts tikai tajās nozarēs, kuru darbība ar valdības rīkojumu ir aizliegta (piem., restorāni, pasākumi, skasitumkopšana u.c.), un garais NACE kodu saraksts, kuru atbalstam var pieteikties visi tie uzņēmumi, kas saskaņā ar noteikumiem, atbilst krīzes ietekmes kritērijiem. Arī tad, ja jūsu uzņēmuma pamatdarbība neklasificējas dīkstāves pabalstam (piem., viesu māja), bet ir reģistrētās NACE papildus darbības - atbilst (piem., viesu mājā ir restorāns un SPA salons), tad uzņēmums varēs pieteikties gan dīkstāves, gan citiem pabalstiem. 

>>> Atbalsta tabula (exel, 20.1 KB) - informācija aktuāla 23.11.2020.

Informācija tiek regulāri atjaunota, aktuālāko lasiet zemāk:

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Esam sagatavojuši „Lauku ceļotāja” e-avīzes 2020. gada rudens izdevumu.

Tajā lasiet:

 • A. Ziemeles sveiciens asociācijas biedriem: Pārmaiņu laiks - secinājumi, atziņas un nākotnes plāni.
 • Lauku tūrisma mītnes pašizolācijai un karantīnai.
 • Kāda bijusi 2020. gada tūrisma sezona lauku tūrisma uzņēmējiem.
 • Lauku tūrisma pakalpojumu cenas – stereotipi un realitāte.
 • Jaunākais garās distances pārgājienu ceļā MEŽTAKA.
 • Kulinārā tūrisma piedāvājumi - Sidra ceļš un Rudzu ceļš.
 • Lauku dzīvesveids – jaunā tūrisma tendence.
 • "Atvērtās dienas laukos 2020" - kā gājis šoreiz? 2021. gada ieceres.
 • Izmaiņas likumdošanā.
 • Asociācijas aktualitātes
  • Paredzamais atbalsts tūrisma uzņēmējiem.
  • Biedru jautājumi asociācijai.
  • LC valdes sēde.
  • “Lauku ceļotāja” viedoklis medijos.
  • LC jaunie biedri.

>>> E-versija (PDF,  5.10 MB)

Skatīt visas ziņas par "Lauku Ceļotāja e-avīze tūrisma profesionāļiem"


Nozarē šogad redzam lielu dažādību - ir uzņēmēji, kuriem šī sezona bijusi veiksmīga; ir tādi, kas pārstrukturē savu darbību; un ir tādi, kam, diemžēl, nākas savu darbību pārtraukt vai slēgt.

Kā katru gadu, arī šogad “Lauku ceļotājs” vērsās pie lauku tūrisma uzņēmējiem ar aptauju par to, kāda bijusi aizvadītā sezona. Aptaujai atsaucās 262 respondenti – naktsmītnes, Lauku labumu saimniecības, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, aktīvā tūrisma pakalpojumu sniedzēji, tūrisma informācijas centri, muzeji, izstāžu zāles, kolekcijas, tūrisma jomas NVO. Svarīgākie secinājumi:

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...