Login

Специализация "Сельское хозяйство"

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Производящее продукцию крестьянское, рыбацкое или ремесленническое хозяйство, где можно познакомиться с сельской жизнью, ознакомиться с хозяйством и видами его деятельности (напр., с полеводством, растениеводством,  садоводством и т.д.). Хозяева предлагают экскурсии по хозяйству. Гости могут принять участие в разных сельскохозяйственных работах. Гости могут продегустировать и приобрести различные сельскохозяйственные продукты: сыры, мед, вино и др. продукты.

Критерии

  • Ražojoša zemnieku, zvejnieku vai amatnieku saimniecība, kurā var iepazīt lauku dzīvi, iepazīties ar saimniecību un tās darbības veidiem: (piem. laukkopībā, augkopībā, dārzkopībā, lopkopībā, putnkopībā, augļkopībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, mājražošanā , zvejniecība, ) u.c.
  • Ir izveidots apraksts par saimniecību, saimnieki piedāvā ekskursijas pa saimniecību, var būt gidi un pastāstīt par saimniekošanas veidiem, kā arī parādīt kā tiek veikti lauku darbi.
  • Viesi var līdzdarboties dažādos lauku vai saimniecības darbos.
  • Viesiem var piedāvāt dažādu saimniecības produktu degustācijas un iegādi: sieri, medus, vīns u. c. produkti.