Militārā Mantojuma tūrisma produkta projekts uzsākts ar partneru tikšanos tiešsaistē

04/17/2020

16.aprīlī abu valstu partneri tikās tiešsaistē, lai ar kick-off tikšanos uzsāktu Militārā Mantojuma tūrisma produkta projektu. "Lauku ceļotājs" kā vadošais partneris iepazīstināja ar projekta struktūru, runājām arī par vizuālajām prasībām un plānotajām aktivitātēm. 17.aprīlī tikāmies atsevišķi ar Latvijas partneriem un izrunājām būtiskas lietas, lai projekts iesāktos veiksmīgi. 22. aprīlī turpinājām ar projekta attīstību, tiekoties ar abu valstu partneru pārstāvjiem. Ar cerību, ka drīz varēsim tikties klātienē, norunājām nākošās tikšanās. 


 

Programma 16.04.2020; Minutes 16.04.2020.

Programma 17.04.2020; Minutes 17.04.2020.

Programma 22.04.2020; Minutes 22.04.2020.

Izmantotās prezentācijas: 

Asnāte Ziemele/16.04.2020. Project Overview
Vineta Šnore/16.04.2020.  Publicity Guidlines
Asnāte Ziemele, Kristīne Pētersone/17.04.2020.

Reporting and Financial requirements 

Asnāte Ziemele/22.04.2020. Product Development 

 

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


See other news ...