Izveidots jauns apmācību kurss un rokasgrāmata

11/02/2022

Esam izveidojuši jaunu apmācību kursu “Zaļākas nākotnes prakses. Padomi tūrismā iesaistītajiem uzņēmējiem - vietējās pārtikas, dzērienu ražošanas un pakalpojumu sniedzējiem.”. Tas veidots kā praktisks padomdevējs MVU esošās darbības pilnveidei. Ikvienam uzņēmējam jāizprot galvenie biznesa elementi, jāizstrādā uzņēmuma un produkta vai pakalpojuma vērtības piedāvājums saviem klientiem un jāizprot, kā kļūt efektīvākiem augošās konkurences apstākļos.

Kurss izstrādāts, balstoties uz rokasgrāmatu "Zaļākas nākotnes prakses. Padomi tūrismā iesaistītajiem uzņēmējiem - vietējās pārtikas, dzērienu ražošanas un pakalpojumu sniedzējiem.".

>>> ROKASGRĀMATA (PDF)


Kursā ietvertas šādas sadaļas: vietējo ēdienu un dzērienu prezentācija, stāstu stāstīšana, vietējie produkti ēdienkartēs, klientu segmenti un mērķa grupas, kanāli klientu sasniegšanai, izplatīšana un loģistika, cenu noteikšana un pārdošana.

Katras sadaļas beigās ir uzdevumi, lai pārbaudītu savas zināšanas. Kursā pieejams arī “Videi draudzīga lauku tūrisma uzņēmuma pārbaudes saraksts tiešsaistē”, lai izprastu, ko nozīmē ilgtspēja lauku tūrisma uzņēmumā, novērtētu savas saimniecības ilgtspējas potenciālu un iespējas iegūt “Zaļo sertifikātu”.

Šis apmācību kurss un rokasgrāmata izstrādāti Nord+ ADULT Programmas Projekta (NPAD-2021/10090) “Zaļākas nākotnes prakses. Padomi tūrismā iesaistītajiem uzņēmējiem - vietējās pārtikas, dzērienu ražošanas un pakalpojumu sniedzējiem.” ietvaros.

Informācija par projektu: https://www.celotajs.lv/lv/project/33


See other news ...