Login

Professional news

See news related to All Accommodation Travel Professional

Professional news

The fifth and final meeting took place on May 27, 2020 in Riga, Latvia. Originally this meeting was planned on March 31 also as a final dissemination event – a seminar with ca 100 participants – SMEs. It was planned to invite the target audience – rural tourism and training sectors’ representatives as well as environment protection and sustainable rural development stakeholders. It didn’t happen as planned due to the emergency situation in the world caused by COVID-19 virus, disseminating results on-line. Instead the meeting took place in LCTA office participating only project partners. They discussed and evaluated all tangible project outcomes (printable handbook versions, an on-line training tools and on-line check lists in all three partner languages). They discussed activities which have been done in order to disseminate project results. The budget and ideas for the next project were discussed as well.

Read full story ...04/07/2020

As summer approaches and thoughts linger on Latvia's beautiful nature, delicious food and its people, but it is not yet allowed to leave our homes, we invite you to get acquainted digitally with the places and opportunities offered by "Flavours of Livonia", with hope that soon they can be visited for real!

"Flavours of Livonia" - it's not just dining in a pub! It is an opportunity to meet our own hosts - food producers and providers, who are amazingly versatile, able to produce their own products, receive tourists, feed and entertain them, all in accordance with local food growing and cooking traditions. Most of the Livonian-era food traditions have survived to the present day, alternating with traditional Latvian cuisine, and these flavors can be tasted thanks to entrepreneurs who respect local food and traditions, using locally grown food ingredients, take care of the environment around the and are proudu of their delicious food!

Read full story ...


The brochure introduces the long-distance hiking route FOREST TRAIL, which passes ~ 1060 km through the forests of Latvia and Estonia, from Riga to Tallinn. In Latvia, FOREST TRAIL runs through the Gauja National Park, the Northern Gauja Forestlands and Veclaicene. In Estonia, FOREST TRAIL runs through the Haanja uplands, the Setomaa un Peipsimaa regions and further along the coast of Northern Estonia - to Tallinn. The route along the Estonian part includes the Lahemaa National Park and the coast of Northern Estonia, which is the land of the most impressive rocks, waterfalls and clints in the Baltic States. You will recognize FOREST TRAIL as Mežtaka in Latvia and as Metsa Matkarada in Estonia.
The FOREST TRAIL includes all the typical forest types and wildlife elements of the Baltic States - plants, beasts, fungi, etc.
The FOREST TRAIL is divided into 50 one or two-day hiking sections, each of which is ~ 20 km long. You can choose any section of the hike. The brochure includes a map of the hiking route.

Available languages: Latvian, English, Estonian, Russian, German

>>> Brochure (PDF)


Fourth meeting took place in November 8-9, 2019 in Norway, Vestfold where HANEN has a member, an active tourism provider and good practice example. This meeting happened as planned. During the meeting partners planned details of dissemination strategy, visited several environmentally friendly tourism enterprises (catering, activities, hotels), which were also partly included in the training manual content as best examples.

Agenda >>>


2019. gada 24. augustā Suitos norisinājās Mājas kafejnīcu diena, kur darbojās 20 kafejnīcas, no kurām 16 Alsungas novadā, 3 Jūrkalnē un viena Basos, kas durvis saviem viesiem vēra vaļā tikai šajā dienā.
Esam aptaujājuši gandrīz visus Mājas kafejnīcu dienas dalībniekus un ieguvuši gan atsauksmes, gan apmeklētāju skaitu katrā “kafejnīcā”. 

Saimnieki atzīst, ka pasākuma apmeklētība bijusi daudz lielāka, kā gaidīts. Bijis ļoti daudz darba, bet kopā ar labu komandu viss izdevies godam. Bijuši arī saimnieki, kam pietrūkušas darba rokas, bet nākotnē, ja šāds pasākums notiktu, tad zinātu uz ko gatavoties un tiktu piesaistīti papildu palīgi. Par spīti lielajai slodzei un nogurumam pēc pasākuma, saimnieki ir ļoti priecīgi un gandarīti un labprāt šādā pasākumā vēlētos piedalīties arī citreiz.

>>> KOPSAVILKUMS (PDF, 1.17 MB)

>>>SUMMARY (PDF, eng)


The Baltic Coastal Hiking Project concludes, and to analyse achievements, share experiences and to officially open the E9 long-distance hiking route along the Baltic Sea coast, the Baltic Coastal Hiking final conference and joint hike from Kabli in Estonia to Ainaži in Latvia took place on 13th and 14th of September.

The final conference took place on September 13th at the Lepanina hotel in Estonia. Project partners from Latvia and Estonia shared their experiences, surprises and challenges, as well as stories and insights, during the creation and development of the 1200 kilometre hiking route. They also talked about plans to develop the route in the future and to attract more and more hikers directly from Europe. Steen Kobberø-Hansen, a representative of the European Ramblers Association, who attended both the conference and the hike, informed about the trends of hiking in Europe.  >>> PHOTO GALLERY

On September 14th, the Baltic Coastal hiking route was opened as a part of the E9 in the Baltics with a joint hike. It was a nice hike and get-together for all friends, fans and creators of the Baltic Coastal hiking route. At 11 AM the 31st day of the route was hiked with some little changes – from Kabli in Estonia (from “Lepanina” hotel) to the Ainaži pier in Latvia, about 15km. The hike ended near the Ainaži pier, where we had an informal get-together. Almost 200 people from Latvia and Estonia joined the hike. >>> PHOTO GALLERY

Read full story ...


The programmes allow visitors to experience four unique and different ethnographic regions where authentic traditions are still part of peoples’ everyday life. They are: Setomaa region (Estonia), Kihnu island (Estonia), Suiti cultural space (Latvia) and the Livonian coast (Latvia) presenting UNESCO heritage in the following ways:

UNESCO proclaimed Intangible Cultural Heritage:

  • SETO LEELO, Seto polyphonic singing tradition;
  • KIHNU cultural space;
  • SMOKE SAUNA tradition in Võromaa;
  • SUITI cultural space.

On the National List of Intangible Cultural Heritage of Latvia: the LIVONIAN Cultural space. Livonian community has made a commitment to prepare a nomination for UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Booklet (PDF).

Available in languages: English, Estonian, Latvian


Baltic Coastal Hiking is a long distance hiking route part of E9 along the coast of the Baltic Sea. The hiking route starts at the Lithuanian-Latvian border in the village of Nida in Latvia and finishes at the Port of Tallinn in Estonia. The ~1200 km of the Baltic Coastal Hiking Route are split up into 60 separate parts of one day walks (~20-25 km). Each day’s walk has a detailed description. An additional three spreads of the guide are dedicated to the islands of Estonia where travellers can continue their hike or, quite the contrary, relax by enjoying the cultural, historic, gastronomic or wellness offers on the islands. The guidebooks are issued in 5 different languages (english, latvian, german, estonian and russian). In limited amounts english, latvianan and german versions are available in printed format at our office in Riga, Kalnciema street 40.

>>> Free guidebook download (PDF, ~64MB)

Homepage: coastalhiking.eu

Facebook: facebook.com/jurtaka

Instagram: instagram.com/jurtaka

See all news for "Lauku Celotajs printed publication news"


Setomā (Setomaa) ceļvedis sniegs nelielu ieskatu setu zemes dabā un kultūrā, kā arī pastāstīs par Setomā tūrisma maršrutiem. Tā kā vēsturiskā Setomā sadalīta starp divām valstīm – Igauniju un Krieviju, tad nedaudz tiks apskatītas arī Krievijas teritorijā esošās nozīmīgās vietas: Pečoriem un Izborskai. Grāmata apskata arī svarīgākos ikgadējos notikumus, kā arī informē par ēdināšanas un nakšņošanas vietām. Ceļveža beigās atrodami daži praktiski padomi un neliela setu - latviešu vārdnīca.

Ceļvedis pieejams latviešu, angļu, krievu un igauņu valodās elektroniskā formātā šeit, kā arī  iespējams saņemt "Lauku ceļotāja" birojā Kalnciema ielā 40, Rīgā

 


„Ceļvedis pa Lībiešu krastu” tapis ciešā sadarbībā ar lībiešiem un tas domāts ceļotājiem, kuriem interesē lībiešu kultūra un tradīcijas. Ceļvedī uzskaitīti galvenie ar Lībiešu krastu saistītie vēsturiskie notikumi, interesanti fakti, aprakstītas 23 vietas, kur var iepazīt lībiešu mantojumu, minēti svarīgākie ikgadējie notikumi, kā arī pievienota maza latviešu - lībiešu vārdnīca. 

 

Ceļvedis pieejams latviešu, angļu, vācu un igauņu valodās elektroniskā formātā šeit, kā arī  iespējams saņemt "Lauku ceļotāja" birojā Kalnciema ielā 40, Rīgā

 

 

Read full story ...