Jauns projekts "Sudraba ceļotāji"

20.01.2020

Norit darbs pie projekta “Sudraba ceļotāji”, kura mērķis ir novērst esošo plaisu mūsdienu tehnoloģiju apguves nodrošināšanā lauku tūrisma nozarē, saskaroties ar jauniem tirgus izaicinājumiem. Tas tiks sasniegts, attīstot mobilo mācīšanos un profesionāļu pamatprasmju mācību materiālu, kas attiecas uz darba tirgu.

Eiropas populācija kļūst vecāka. Visās projekta partnervalstīs – Turcijā, Austrijā, Spānijā, Itālijā un Latvijā - demogrāfisko izmaiņu situācija ir līdzīga. Ceļotāju, kas vecāki par 65 gadiem, pieauguma tempi gadu gaitā ir palielinājušies un ir pat lielāki nekā citās vecuma grupās. Tūrisma nozarei ir nepieciešami uzlabojumi, balstoties uz jaunām izglītības metodēm un instrumentiem, kurus vēlas piedāvāt šis projekts. Tā mērķauditorija ir profesionālās izglītības apmācību un augstākās izglītības darbinieki, tūrisma izglītības jomas pedagogi un lauku tūrisma uzņēmumi.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit: https://silvertravellers-eu.com


Šis projekts [2019-1-TR01-KA202-075158] tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...