Projekta "Nordplus Adult" pirmā partneru tikšanās Norvēģijā

20.09.2021

No 14. līdz 16. septembrim Bergenā, Norvēģijā notika pirmā projekta “Nordplus Adult” tikšanās ar projekta partneriem no Latvijas, Igaunijas un Norvēģijas. Projekta mērķis ir veicināt pieaugušo izglītību MVU nozarē. Tiešsaistes apmācību programma "Zaļāka nākotnes prakse vietējiem pārtikas un dzērienu ražotājiem un piegādātājiem” būs mācību līdzeklis, lai izglītotu MVU pārtikas un dzērienu nozarē, padarot viņu uzņēmējdarbības praksi "zaļāku" un konkurētspējīgāku.


Tikšanās laikā vadošais projekta partneris "Lauku ceļotājs" iepazīstināja pārējos partnerus ar plānotajām aktivitātēm no 2021. līdz 2023. gadam. Tāpat tika prezentēti finanšu pārskati, kā arī projekta dokumentācija. Tika pārrunāts rokasgrāmatas saturs un izstrādāts plāns nākamajiem projekta etapiem. Katrs no partneriem informēja par pašreizējo ilgstpējīgā tūrisma attīstību un esošo stāvokli Latvijā, Igaunijā un Norvēģijā.

Pasākuma programma

Prezentācija

Foto galerija


Skatīt citas ziņas ...