ZS "Rudeņi"

Dzīvnieki, putni Graudaugi
Dzīvnieki, putni Latvija, Zemgale, Jelgavas novads

ZS "Rudeņi"

„Rudeņi” atrodas Zemgales līdzenuma dienviddaļā – austrumos no Bērvircavas. Dibināta 1999. gadā. Saimniecība specializējusies piena lopkopībā, un tajā šobrīd ir virs 300 piena govīm un tikpat jaunlopiem. Otra saimniecības ražošanas nozare ir graudkopība. „Rudeņu” laukos - vairāk nekā 400 ha platībā aug ziemāji un vasarāji, rapši un kukurūza. Lai utilizētu lopkopības rezultātā radušos atkritumus, uzcelta moderna biogāzes ražotne, kuras saražotā enerģija tiek izmantota saimniecības vajadzībām. Aktīvi apgūst ES projektus. Par vienu no tiem uzcelta  kūts līdz 400 vietām un govju slaukšanas karuselis.

Platība (ha): 250 - graudaugi, 50 - rapsis, 200 - zālāji/papuves, 150 - kukurūza. Produkcija (tonnas gadā): graudaugi - 1500, rapsis - 200, zālāji/papuves - 6000, kukurūza - 6000. 

Saimniecībā tiek audzēti 360 piena liellopi un 300 jaunlopi. 

Bērniem un jauniešiem Attālums no valsts galvaspilsētas79 Sezona1-12 Apmeklējums iepriekš jāpiesaka Pieņem tūristu grupas Pieņem individuālus apmeklētājus Iespējams pasūtīt maltītes
Telpas semināriem Saimnieki runā angliskiSaimnieki runā vāciskiSaimnieki runā krieviski
  Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!